Fondacija „Cenar za demokratiju“ sprovodi projekat pod nazivom „Efikasnija uloga građana i civilnog društva u nadzoru i zaštiti radnih prava“ u okviru programa „Građansko društvo za budućnost“ Instituta za održive zajednice, a preko USAID-a.

Pokrenuta akcija „Crno na belo“ ima za cilj da motiviše i podstakne građane da se kroz mreže podrške i konkretne akcije bore glasnije za poštovanje svojih prava u sferi rada. Od sredine marta ova koalicija („Crno na belo“) proširena je i na pet novih organizacija, među kojima je i Društvo za razvoj kreativnosti iz Aleksinca sa projektom „Talasanje“, naglasila je predstavljajući projekat stručna saradnica Društva za razvoj kreativnosti Snežana Živadinović.

– U okviru ovog kratkog projekta predviđeno je nekoliko ključnih aktivnosti. Najvažnija aktivnost je svakako kampanja, a u okviru kampanje predvideli smo uličnu akciju 28. aprila, kada se inače obeležava Međunarodni dan bezbednosti zdravlja na radu. Imaćemo i sastanke sa nevladinim organizacijama, zatim sastanke sa predstavnicima samih organizacija, sastanke sa ostalim akterima na lokalu, kao što su lokalna samouprava, Nacionalna služba za zapošljavanje i neke druge institucije. Na završnoj konferenciji planiramo da predamo plaketu jednoj aleksinačkoj firmi koja se pokazala kao najuspešnija u oblasti bezbednosti i zdravlja radnika.

Projekat „Talasanje“ ima za cilj podizanje nivoa svesti i podsticanje dijaloga u lokalnoj zajednici o dostojanstvenom radu i zaštiti prava radnika u oblasti rada i bezbednosti zdravlja na radu. Specifični ciljevi ovog projekta su povećanje informisanosti građana o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i njihovo ohrabrivanje da ta prava ostvare. Radiće se i na promovisanju primera dobre prakse iz privrede prema široj javnosti, ali i na podsticajima za sindikate, udruženja građana i ostale institucije koje su spremne da podrže principe dostojanstvenog rada, bezbednosti i zdravlja na radu.