Sumiranje ostvarenih rezultata u projektu “Seoske žene na potezu”  i preduzimanje daljih koraka u pravcu unapredjenja položaja žena u čitavoj aleksinačkoj opštini bile su teme Završne konferencije koja je održana od 14. do16. marta u Sokobanji.

Pored predstavnica formalnih i neformalnih udruženja žena iz aleksinačkih sela,  konferenciji su prisustvovali i predstavnici  lokalnog parlamenta, institucija, medija, ostalih NVO,  kao i predstavnici opštinske Komisije za rodnu ravnopravnost.

Neki od zaključaka sa ovog skupa odnose  se na dalje jačanje kapaciteta seoskih žena, njhovo umrežavanje i zajednički rad u borbi za rodnu ravnopravnost na svim poljima.