Otvorena vrata

Cilj publikacije: Povećanje nivoa znanja izbeglih i raseljenih
lica o sopstvenim pravima koja do sada nisu ostvarili.

Od donošenja Nacionalne strategije iz 2002. godine, problemi lica koja su morala da
napuste svoje domove tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije još uvek
nisu rešeni.
Opširnije I…
Opširnije II…

Otvaranje dijaloga

Brošura „Otvaranje dijaloga“ jedan je od rezultata istoimenog projekta koji je realizovalo Društvo za razvoj kreativnosti uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji. Brošura sadrţi osnovne informacije o lokalnoj samoupravi i načine njenog funkcionisanja koja se tiču učešća građana i građanki u procesu izrade i primene zakona i drugih instrumenata javnih politika. Zbog čega je bitno da građani budu aktivni u svoim zajednicama, koja su njihova osnovna prava regulisana Ustavom, Zakonima i opštinskim Statutima, neka su od pitanja na koja su delimično dati odgovori i ponuđena rešenja u ovom materijalu. Pročitaj više…