Društvo za razvoj kreativnosti  od 01. jula 2023.g realizije projekat „IZvanredne”

Opšti cilj: Doprinos jačanju organizacija civilnog društva za njihovu snažniju i aktivniju ulogu u stvaranju i promociji mirnih inkluzivnih društava.

Specifični ciljevi:

  1. Unapređenje kapaciteta ženskih OCD za veće društveno delovanje u kriznim i vanrednim situacijama i unapređenje lokalnih bezbednosnih politika.
  2. Promovisanje sigurnosti i stabilnosti i senzibilisanje šire javnosti za plansko i organizovano delovanje u kriznim situacijama.

Ciljne grupe u projektu su: 1. Ženske OCD iz 3 regiona (nišavski, kolubarski i pirotski); 2. Žene iz seoskih i gradskih sredina iz tri regiona; 3. Predstavnici donosioca odluka, lokalnih vlasti i javnih instiutucija.

Aktivnosti će se tokom 13 meseci realizovati u tri regiona Srbije

Projekat se realizuje u okviru Nacionalne intervencije programa Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan koji sprovodi SMART BALKANS.

Cilj projekta SMART Balkan je da doprinese jačanju participativnih demokratija i evroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i mreža organizacija civilnog društva (OCD) za snažniju i i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu , Crnog Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Attachments:

SMART Balkans, ugovorna dokumentacija