Projekat finansira Evropska unija

O PROJEKTU

Projekat  „Žene u fokusu“ realizuje Društvo za razvoj kreativnosti od 20. maja ove godine. Projekat traje 15 meseci i biće završen 20. avgusta 2015. godine. Partner na projektu je Opština Aleksinac a finansijski ga podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

Ciljevi projekta: – Poboljšanje položaja žena u aleksinačkoj opštini kroz njihovo veće učešće i zastupljenost  u javnom i političkom životu je definisani opšti cilj projekta. Specifični ciljevi su:

– Kreiranje lokalnih politika za poboljšanje položaja žena jačanjem kapaciteta civilnog društva i Komisije za rodnu ravnopravnost i izradom LAP-a;

– Osnaživanje kapaciteta žena za učešće u javnom životu i procesima donošenja odluka  povećanjem njihovih veština  za komunikaciju, zagovaranje i pregovaranje; – Podizanje javne svesti o značaju rodne ravnopravnosti;

Ciljnu grupu projekta generalno čine sve žene u aleksinačkoj opštini kao I predstavnici lokalne administracije I civilnog sektora.  Projektnim aktivnostima direktno će biti obuhvaćeno ukupno 325 žena (200 za istraživanje, 25 za edukacije, 100 za kampanju) i 25 predstavnika civilnog sektora i lokalne administracije.

Aktivnosti projekta su: – Priprema projektnih aktivnosti (okupljanje tima i detaljno planiranje i utvrdjivanja dinamike realizovanja projektnih aktivnosti); Istraživanje –  (utvrđivanje problema, potreba, ograničenja i stepena obespravljenosti i utvrđivanje zastupljenosti žena u javnom i političkom životu);Treninzi – (prvi trening u cilju povećanja  znanja žena o veštinama komunikacije, zagovaranja i pregovaranja; drugi trening u cilju osnaživanja predstavnika lokalne samouprave i civilnog sektora za nadgledanje i praćenje principa rodne ravnopravnosti na lokalu); Izrada Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost (na osnovu rezultata istraživanja i drugih analiza uradjen i usvojen LAP); Kampanja – (povećanje osetljivosti šire javnosti za pitanja rodne ravnopravnosti i značaju uloge žene u javnom i političkom životu; promocija rodne ravnopravnosti (štampani materijal, radio i TV emisije, lokalne akcije)); Završni događaj – (prezentacija projektnih rezultata, potpisivanje Platforme civilnih organizacija za ravnnopravnost polova, promocija prava žena). Evaluacija – (procena uspešnosti realizacije projektnih aktivnosti tokom i na kraju projekta).

Očekivani rezultati: Dugoročna očekivanja su  da je aktivnim učestvovanjem i većom zastupljenošću žena u javnom i političkom životu poboljšan njihov položaj u aleksinačkoj opštini. Realizacijom projekta “Žene u fokusu” očekuju se sledeći  rezultati: – Osnaženi kapaciteti žena za aktivno učešće u javnom i poltičkom životu; Izradjen document LAP-a;   Povećana osetljivost šire javnosti za rodnu ravnopravnost.

Tok projekta: