Društvo za razvoj kreativnosti je udruženje građana osnovano u Aleksincu februara 1997. godine, sa ciljem unapredjivanja lokalne zajednice i razvoja civilnih vrednosti. Kroz programe i projekte Društva je, od 1997. godine do danas, prošlo preko 4000 mladih i odraslih različitog kulturnog, socijalnog i etničkog porekla. Saradnici Društva konstantno unapređuju svoj rad i svoje kapacitete doprinoseći razvoju lokalne zajednice kao i razvoju civilnog društva u Jugoistočnoj Srbiji.

Društvo realizuje projekte i programe namenjene mladima, starim osobama i svim drugim kategorijama stanovnika koje danas u bilo kom obliku predstavljaju marginalizovane grupe, ne samo u lokalnoj zajednici već i šire.

Naša vizija

Razvijeno civilno društvo sa jednakim mogućnostima za sve, u kojem svi građani, deca i mladi žive slobodnim, dostojanstvenim i produktivnim životom sa razvijenom građanskom svešću.

Naša misija, ciljevi i aktivnosti

Misija organizacije je aktivno učestvovanje u razvoju pre svega lokalne zajednice, jačanje aktivizma građana i mladih podržavanjem građanskih inicijativa kao i saradnje svih članova zajednice sa ciljem razvijanja potencijala i kvaliteta civilnog društva. Svoju misiju želimo da ostvarimo unapređenjem kvaliteta života građana i mladih u okruženju ostvarenjem sledećih ciljeva organizacije: – Promovisanjem socijalne i ekonomske stabilnosti, razvojem građanskog društva, građanskog aktivizma i demokratije, kao i negovanjem multikulturalnosti i očuvanjem prirodnog i kulturnog nasleđa.

Radi ostvarenja svoje vizije i misije Društvo za razvoj kreativnosti realizuje projektne aktivnosti u cilju:

– Jačanja civilnog društva i transformacije javne vlasti u servis građana kroz stvaranje uslova za komunikaciju i međusobni pozitivan uticaj između civilnog društva i javne vlasti;

– Osnaživanja i aktivnog uključivanja marginalnih grupa u društvene tokove kroz planiranje, edukaciju i implementaciju kampanja za jačanje marginalnih grupa u partnerstvu sa njima na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou;

– Zalaganja za rodnu ravnopravnost i podrške gradjanskim inicijativama kroz kampanje, tribine i edukaciju žena i muškaraca o pitanjima rodne jednakosti i realizacijom istraživanja i analizama aktuelnih stanja po pitanju rodne ravnopravnosti.

– Stvaranja uslova za intezivnije uključivanje mladih u javni život kroz: umrežavanje, podršku inicijativa, osnaživanje treninzima, razvijanje veština edukacijom, organizovanje kampanja, istraživanja i analize potreba i problema.

– Jačanja postojećih kapaciteta organizovanjem i učešćem u edukativnim programima

– Pružanja podrške i pomoći marginalizovanim grupama, kao što su: stari i bolesni, deca bez roditeljskog staranja, deca i osobe sa posebnim potrebama, romska populacija, izbegla i raseljena lica, članovi samohranih porodica, itd.

Vrednosti i principi delovanja organizacije

1. Poštovanje ljudskog integriteta i uvažavanje različitosti

2. Ravnopravnost bez obzira na pripadnost društvenoj grupi

3. Otvorenost i pristupačnost

4. Politička nezavisnost

5. Transparentnost rada

6. Negovanje timskog rada

7. Uvažavanje partnera

8. Tolerancija

9. Solidarnost i humanost

10. Poštovanje jednakih mogućnosti

Donatori

Prvi veliki i značajan projekat Društva za razvoj kreativnosti bio je Otvoreni klub – petogodišnji Projekat za decu Jugoslavije koji je finansirao Fond za otvoreno društvo i koji se mrežno realizovao u 10 gradova Srbije.

U radu Društva poseban značaj su imali projekti namenjeni marginalizovanim grupama kao što su izbeglice, raseljena lica, deca sa posebnim potrebama, deca samohranih roditelja, romska populacija, nezaposleni, stare osobe itd. Projekti su podržavani od strane više donatora: IOCC, OXFAM, ICS, Fond za otvoreno društvo, IOM, World Bank, EAR, Američka Ambasada Beograd, Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji, Institut za održive zajednice, BCIF, Pestalozzi Children’s Fundation, Ministarstvo omladine i sporta RS, Ministarstvo rada i socijalne politike itd.