U sklopu projekta “Žene u fokusu”, 23. jula u selu Kormanu, organizovan je završni dogadjaj i ujedno je Etno udruženje “Korman” obeležilo godišnjicu od otvaranja Etno kuće “Pavlićević”. Medju gostima su bili predstavnici opštine Aleksinac, opštinske Komisije za rodnu ravnopravnost, članice udruženja seoskih žena iz Kormana, Tešice i Bovna, predstavnici institucija i ustanova. Ovom prilikom istaknuto je da je jedan od najvećih projektnih rezultata izrada Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost čije se usvajanje očekuje u septembru.

Uspostavljena je izuzetna saradnja nosioca projekta Društva za razvoj kreativnosti sa seoskim udruženjima žena kao i sa Koaplikantom – Lokalnom samoupravom u Aleksincu.

Žene u fokusu“ je petnaestomesečni projekat Društva za razvoj kreativnosti i Opštine Aleksinac, koji traje  do sredine avgusta ove godine uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

U sklopu ovog projekta, realizovano je istraživanje o problemima i potrebama žena u aleksinačkoj opštini, održana su dva treninga, niz performansa u selima aleksinačke opštine na temu unapredjenja položaja žena. Projektne aktivnosti su usmerene u pravcu unapređenja lokalnih politika i uspostavljenih mehanizama za rodnu ravnopravnost u cilju poboljšanja položaja žena u aleksinačkoj opštini kroz njihovo veće učešće i zastupljenost u javnom i političkom životu.