U okviru projekta „Aleksinac i Ražanj: – Za bolje sutra!”  u Aleksincu je od 3. do 7. juna organizovana edukacija za 10 nezaposlenih žena za obavljanje poslova gerontodomaćice. Edukacija je realizovana po akreditovanom Programu obuke kandidata za obavljanje pomoći u kući i kućne nege za stara lica čiji je autor  Nada Julinac. Program je obuhvatao upoznavanje budućih gerontodomaćica sa  osnovama socijalne zaštite,  osnovnim karakteristikima starosti i starenja kao i ovladavanje neophodnim znanjima iz oblasti osnovne nege.  Od posebnog je značaja što je jedna od polaznica obuke sadašnja korisnica usluge Stanovanje uz podršku koja će volonterski biti angažovana na ovom projektu za pružanje usluge pomoći u kući.

Sve polaznice dobiće i zvanične sertifikate sa ove edukacije od Republičkog  Zavoda za socijalnu zaštitu.

Pružanje usluge pomoći u kući počinje sredinom juna i trajaće ukupno osam meseci.