Društvo za razvoj kreativnosti iz Aleksinca, Udruženje samohranih majki iz Niša i “Zlatiborski krug” iz Čajetine, uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji, od petka, 8. aprila, započeli su sprovođenje jednogodišnjeg projekta “U ime starih” u Nišavskom i Zlatiborskom okrugu.

Društvo za razvoj kreativnosti u svojoj lokalnoj sredini već dve godine realizuje akciju pomoći u kući za samačka i staračka domaćinstva u selima, partner iz Čajetine je inicirao donošenje LAP-a za stare i uveo intersektorsku i međugeneracijsku saradnju kao inovativni vid podrške starima, dok je partner iz Niša prepoznatljiv na osnovu upošljavanja gerontodomaćica i pružanja usluga pomoći u kući starima.

Projektom “U ime starih” je predviđeno da u Aleksincu i Nišu bude realizovana akcija Pomoć u kući i medicinska pomoć za ukupno 140 starih osoba. Ovu uslugu će tokom 10 meseci, pet dana u nedelji, obavljati nezaposlena lica, osam edukovanih gerontodomaćica i dve medicinske sestre. Rad gerontodomaćica će se sastojati u pružanju pomoći starima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, dok će medicinske sestre pratiti zdravstveno stanje starih lica u smislu redovnih kontrola krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi, telesne temperature, pravilne ishrane, upotrebe lekova. U Čajetini će biti proširen rad Volonterskog socijalnog servisa, kojim će sada biti obuhvaćena 24 korisnika iz sedam sela. Volonterski tim će činiti tri volontera i medicinska sestra koji će biti angažovani tri puta nedeljno. Planirana je realizacija kućnih poseta, edukativnih predavanja za stare u selima i organizacija kulturno-umetničkih događaja.

Projekat “U ime starih” ima za cilj smanjenje ugroženosti i povećanje opšte uključenosti starih lica u aktivne društvene tokove, posebno onih koji žive u seoskim sredinama. Stanovništvo Srbije je među najstarijim populacijama na svetu. Prema zvaničnim statističkim podacima, na području naše zemlje 16% populacije je starije od 65 godina, tako da je Srbija danas jedna od deset najstarijih zemalja na svetu. Stanje na terenu je pokazalo da su u najtežem položaju stari koji žive sami na selu, izolovani i bez podrške srodnika. Kako je većina tih sela dosta udaljena od najbližih gradova (uz nerazvijenu infrastrukturu i bez ambulanti i apoteka), a ova kategorija stanovništva je često sa minimalnim ili bez ikakvih primanja, prinuđeni su da žive u izuzetno lošim zdravstvenim i higijenskim uslovima. Stari su nesposobni da dodatno zarade, a nisu u mogućnosti ni da plate drugu osobu za pružanje bilo kakvih usluga. Potrebe koje proizilaze iz navedenih problema se svode na poboljšanje kvaliteta života daljim razvojem usluga otvorene socijalne zaštite i povećanjem socijalne uključenosti i društvene osetljivosti.

S obzirom na značaj problema, pored sistema socijalne zaštite na nacionalnom nivou, neophodni su postojanje i primena lokalnih strateških dokumenata za stara lica, razvijanje organizovane sistemske saradnje i koordinisanost svih relevantnih faktora koja bi dovela do poboljšanja položaja i života starih lica. Od posebnog značaja je i jačanje nevladinih organizacija koje se bave pružanjem usluga socijalne zaštite za stara lica.

Na osnovu ovog projekta i ostvarenih rezultata, lokalne samouprave će prepoznati ove tri organizacije kao veliki resurs za pružanje usluga starima na lokalu. Pokretanjem inicijative za stvaranje koalicije za integralnu socijalnu zaštitu u nišavskom i zlatiborskom regionu obezbeđuje se održiva, koordinisana, svih relevantnih aktera.