U okviru projekta “U ime starih” na Zlatiboru je održan trodnevni trening za mlade volontere. Trening je bio posvećen volonterizmu za pomoć strima, a u ulozi predavača je bila Vera Vrbica Matejić iz organizacije “Obrazovanje plus”.

Pored mladih iz volonterskog socijalnog servisa iz Čajetine, na treningu je učestvovalo i 11 volontera iz niškog Udruženja samohranih majki i aleksinačkog Društva za razvoj kreativnosti, koji zajedno sa Zlatiborskim krugom iz Čajetine sprovode projekat “U ime starih”.

Osim volontera, i članovi projektnog tima su na Zlatiboru imali kraću edukaciju. Oni su usvajali načine rada sa volonterima i uspostavljanja volonterskih servisa, kao i zakonske osnove volonterizma.

Sa angažovanjem volontera na pružanju pomoći starim licima na području opštine Čajetina počinje se već u junu mesecu. Iskustva i znanja stečena na ovom projektu volonteri iz Niša i Aleksinca iskoristiće za jačanje aktivizma u svojim sredinama, jer je jedan od predviđenih ciljeva projekta “U ime starih” osnivanje volonterskih socijalnih servisa u Nišu i Aleksincu.