Ostvareni su prvi vidljivi rezultati u  projektu “Otvorena kapija za novi početak” koji realizuju Gerontološki centar “Jelenac” u partnerstvu sa Društvom za razvoj kreativnosti i Opštinom Aleksinac.  Tokom prvih sedam meseci ovog projekta realizovane su sve neophodne aktivnosti za uspostavljanje usluge Stanovanje uz podršku.  Kraj 2014. godine je, u suštini,  novi početak za četvoro korisnika iz Radne jedinice u Tešici koji su se preselili u novosagradjeni montažni objekat i počeli da koriste uslugu Stanovanje uz podršku. Zajedno sa njima je osmoro asistenata koji pružaju dvadesetčetvoročasovnu podršku tokom prvih šest meseci. Kako je projektom predvidjeno, ovim korisnicima će se nadalje stepen  neophodne podrške postepeno smanjivati.