Projekat “U ime starih” realizuje Društvo za razvoj kreativnosti iz Aleksinca u partnerstvu sa Udruženjem samohranih majki iz Niša i Zalitiborskim krugom iz Čajetine. Realizaciju projekta je finansijski podržala Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji.

 

Trajanje projekta: Projekat traje 12 meseci, od 5. aprila 2013. do 5. aprila 2014. godine.

Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je smanjenje ugroženosti i povećanje socijalne uključenosti starih lica i njihovo osnaživanje u zlatiborskom i nišavskom okrugu proširenjem pružanja postojećih usluga socijalne zaštite i uvođenjem novih vidova podrške, dok se specifični ciljevi ogledaju u jačanju kapaciteta NVO sektora u Zlatiborskom i Nišavskom okrugu, kao i širenje postojećih usluga na veći broj korisnika.

Ciljna grupa su stara lica u Nišavskom i Zlatiborskom okrugu. Medicinska pomoć obezbeđena je za 179 korisnika (140 u Aleksincu i Nišu i 37 u Čajetini). Pomoć u kući pruža osam obučenih gerontodomaćica za 44 korisnika u Aleksincu i Nišu (u gradu i u 13 sela obeju opština). U Čajetini volonteri obilaze 38 korisnika u 7 sela čejetinske opštine. Devedeset odsto koirsnika u sve tri opštine živi u seoskim sredinama.

 

Aktivnosti i tok projekta:

– Treninzi: Obuka volontera za rad na terenu je realizovana od 23. do 26. maja na Zlatiboru, u organizaciji Zlatiborskog kruga iz Čajetine, partnera na projektu. Trening je bio namenjen jačanju kapaciteta Volonterskog socijalnog servisa u Čajetini i pokretanju Volonterskog servisa u Aleksincu i Nišu. Drugi trening je namenjen upoznavanju angažovanih saradnika (članova projektnog tima i gerontodomaćica) sa pravima starih lica (učesnici treninga su osposobljeni za prepoznavanje kršenja ljudskih prava starih na terenu – zanemarivanje, zlostavljanje…)

– Unapređenje usluga socijalne zaštite se takođe realizuje od maja meseca. Ova aktivnost se odnosi na unapređenje već uspostavljenih usluga Pomoći u kući i medicinske pomoći u Aleksincu I Nišu (usluga medicinske pomoću je sada uspostavljena u Nišu). Ove dve usluge biće pružane tokom 10 meseci, do kaja februara 2014. godine. Medicinska pomoć se pruža i korisnicima u Čajetini (38 korisnika u 7 sela).  Rad medicinskih sestara se sastoji od pružanja osnovne medicinske pomoći (merenje šećera u krvi i merenje krvnog pritiska, praćenje telesne temperature i pulsa, evidentiranje zdravstvenog stanja korisnika, utvrđivanje higijenskih prilika, procena životnih uslova) korisnicima na terenu. Rad gerontodomaćica obuhvata redovne obilaske korisnika na terenu i obavljanje sledećih poslova – obavljanje kućnih poslova (pranje sudova, odeće, čišćenje prostorija); pomoć u obavljanju administrativnih poslova (plaćanje računa, nabavka recepata i lekova, zakazivanje pregleda kod lekara, nabavka i priprema hrane);  održavanje socijalnih kontakata (organizovanje druženja u Klubu, kontakti sa prijateljima i srodnicima). Rad volontera obuhvata posete mladih volontera starim korisnicima na terenu, pomoć volontera  korisnicima u obavljanju nekih poslova, druženje volontera sa korisnicima na terenu i u Klubovima.

– Zagovaranje je aktivnost koja će biti realizovana tokom čitavog projekta. Ona podrazumeva jačanje uticaja nevladinog sektora na kreiranje politike lokalnih vlasti koja se odnosi na stare. Za Aleksinac i Niš je planirano održavanje dva okrugla stola i dve javne diskusije (po jedna u svakoj opštini).

– Kampanja je planirana u cilju promovisanja prava starih i senzibilisanja šire javnosti o problemima i potrebama starih lica. Takođe, deo kampanje je namenjen i povećanju vidljivosti samog projekta. Završna konferencija će biti organizovana na kraju projekta. Planira se okupljanje svih aktera koji su učestvovali u realizaciji projekta, kao i predstavnika lokalnih vlasti, prezentacija rezultata projekta, razmena iskustava i planiranje daljeg zajedničkog rada na unapređenju usluga socijalne zaštiite za stare.

– Evaluacija i razmena iskustava su aktivnosti koje će biti realizovane sve vreme trajanja projekta. Cilj ovih aktivnosti je procena uspešnosti realizovanih aktivnosti, otklanjanje eventualnih problema i unapređenje pružanja usluga u skladu sa problemima i potrebama na koje se nailazi tokom projekta.

 

Očekivani rezultati:

1. Poboljšanje kvaliteta života, smanjenje društvene isključenosti i povećan nivo ostvarenih prava iz oblasti socijalne zaštite starih lica u sve tri opštine;

2. Osnaživanje kapaciteta partnera za unapređenje osnovanih i uvođenje novih usluga iz oblasti socijalne zaštite starih;

3. Povećanja uticaja NVO na kreiranje politika lokalnih vlasti sa ciljem daljeg razvijanja i unapređenja usluga socijalne zaštite starih lica;

4. Jačanje partnerstava i pokretanje inicijative za formiranje Koalicije pružalaca usluga socijalne zaštite.

 

Završna konferencija:

U Sokobanji je prvog vikenda u martu održana konferencija “U ime starih”, na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati istoimenog projekta. Ovaj projekat, koji je podržan od Ambasade Kraljevine Norveške, u Nišavskom i Zlatiborskom okrugu realizuju Društvo za razvoj kreativnosti iz Aleksinca, Udruženje samohranih majki iz Niša i udruženje  Zlatiborski krug iz Čajetine. Pored članova projektnih timova, među 40 učesnika bili su i predstavnici institucija socijalne zaštite i lokalnih samouprava iz Aleksinca, Niša i Čajetine.

Pre jedanaest meseci započeta je realizacija ovog projekta čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti starih lica, poboljšanje njihovog položaja i njihovo osnaživanje u Zlatiborskom i Nišavskom okrugu razvijanjem usluga socijalne zaštite i uvođenjem novih vidova podrške. U Nišu i Aleksincu su proširene i unapređene usluge Pomoć u kući i Medicinska pomoć za ukupno 140 starih korisnika. Ove usluge su tokom 10 meseci pružale dve medicinske sestre i osam edukovanih gerontodomaćica. U Čajetini je tim za pružanje pomoći starima u sedam zlatiborskih sela pored medicinske sestre uključivao i mlade volontere koji su korisnicima pomagali u obavljanju svakodnevnih kućnih poslova.

Međugeneracijska saradnja je u oba okruga razvijana i kroz organizovanje edukativnih programa za stare, kulturno-umetničkih programa i radionica na kojima su učesnici bili mladi volonteri i članovi Klubova za stare. Članovi projektnih timova iz Niša, Aleksinca i Čajetine na konferenciji su predstavili rezultate projekta, a predstavnici lokalnih samouprava i institucija socijalne zaštite su govorili o izdvajanjima iz budžeta za socijalnu zaštitu starih, planovima za uvođenje novih i unapređivanje postojećih usluga u cilju poboljšanja položaja i kvaliteta starih u lokalnim zajednicama.

Na konferenciji je o socijalnoj zaštiti starih lica u Nišu govorio mr Branislav Ranđelović, većnik grada Niša. Ovom prilikom predstavljen je rad Crvenog krsta iz Kovina kao primer dobre prakse iz Južnobanatskog okruga.

Na ovom skupu je pokrenuta inicijativa  za razvoj intersektorske saradnje I izgradnju lokalnih I regionalnih mreža pružalaca usluga  socijalne zaštite za stara lica.

Jedan od zaključaka učesnika Konferencije je da projekat “U ime starih” može da služi kao primer dobre prakse međuregionalne saradnje u jačanju uloga civilnog društva kao pružaoca u oblasti socijalne zaštite starih.