Za potrebe implementacije projekta “Otvorena kapija” u okviru programa EuropeAid/138126/IH/ACT/RS, Delegacije Evropske komisije u Republici Srbiji, na osnovu ugovora 48-00-00203/2014-28-26, potpisanog dana 05.06.2017. godine, od strane Vlade Republike Srbije, Ministarstva finansija, Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU i Gerontološkog centra „Jelenac“, i Ugovora o partnerstvu potpisanog od strane Gerontološkog centra “Jelenac” i Društva za razvoj kreativnosti “Društvo za razvoj kreativnosti” objavljuje poziv za sledeće pozicije na projektu:

 

I

POZIV ZA angažovanje  

 

ORGANIZATORA AKTIVNOSTI NA PROJEKTU “OTVORENA KAPIJA” (1 osoba)

Status: Pola radnog vremena

Odgovornost: Projektnom menadžeru, Koordinatoru projekta

Rukovodeća odgovornost: Angažovanje na projektu – organizator aktivnosti u Tešici I Dnevnom centru u Aleksincu, na određeno vreme, (Avgust 2017 – Jun 2019. godine).

Kratak opis posla: Organizovanje realizacije planiranih aktivnosti

Opis glavnih aktivnosti:

Stalne obaveze/odgovornosti:

 • Sa Stručnim licima i Savetnikom za osamostaljivanje učestvuje u razvoju strategije u cilju uspešne realizacije projektnih aktivnosti u RJ Tešica i Dnevnom centru

 • Osmišljavanje razvoja projektnih aktivnosti za korisnike u RJ Tešica i Dnevnom centru u saradnji sa nadređenima i angažovanim saradnicima – negovateljima

 • Izvršava projektne aktivnosti u skladu sa projektnim planom:

– Organizovanje administrativno–tehničke podrške realizaciji programa dvadesetčetvoročasovne podrške korisnicima u 2 objekta u Tešici i u stanu na Aleksinačkom rudniku

– Organizovanje rada Negovatelja i vođenje evidencije o radu angažovanih saradnika

– Podrška i pomoć angažovanim saradnicima-Negovateljima u saradnji sa Stručnim licima iz Ustanove Tešica koji su zaduženi za pripremu i selekciju korisnika oko sastavljanja Plana i programa rada sa korisnicima (kao i ostalih Stručnih lica angažovanih na projektu (Neuropsihijatar, Pravnik, Psiholog)

– Pomoć oko pripreme i realizacije svih planiranih stručno–operativnih poslova

– Trebovanje potrošnog materijala za rad sa korisnicima i kontrolisanje utrošenog materijala (nabavljenih namirnica i sredstava za higijenu)

– Obavljanje drugih administrativnih poslova

– Arhiviranje i čuvanje dokumenata

– Praćenje realizacije organizovanih programskih sadržaja

– Pomoć i podrška Negovateljima oko pripreme i realizacije sadržaja koji se tiču slobodnog vremena korisnika

– Pomaže u izradi izveštaja angažovanih saradnika – Negovatelja i podnosi mesečni izveštaj Projekt Menadžeru o radu, o eventualno uočenim nepravilnostima u toku rada

– Sarađuje sa svim ostalim angažovanim saradnicima na projektu i poštuje poverljivost (tajnost podataka)

– Odgovoran/na je za inventar i opremu u objektima u Tešici i na Aleksinačkom Rudniku;

– Obavlja ostale poslove po nalogu Stručnih lica i Projekt Menadžera

 

Potrebna znanja, veštine i iskustvo:

 • Visoka ili srednja stručna sprema (iskustvo može zameniti diplomu)

 • Iskustvo rada sa korisnicima sa intelektualnim i mentalnim teškoćama

 • Organizacione sposobnosti i veštine

 • Dobre komunikacione i interpersonalne veštine

 • Timski duh, organizaciona i administrativna znanja i veštine, uključujući fleksibilnost, preciznost

Prijava treba da uključi Biografiju sa referencama-prethodnim iskustvom u radu sa osobama sa mentalnim i intelektualnim teškoćama.

Prijavu poslati poštom ili doneti lično na adresu:

Društvo za razvoj kreativnosti, ul. Majora Tepića bb, lok.30 18220 Aleksinac do 28. jula 2017. godine, sa naznakom: Prijava za poziciju Organizatora aktivnosti u projektu “Otvorena kapija”.

Sa zainteresovanim kandidatima/kinjama, obavićemo razgovor, 31. Jula, u kancelariji Društva na iznad naznačenoj adresi. Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefon: 018/802 004 (mob. 060/719 12 19) u terminima od 08:00 do 16:00 časova.

II

POZIV ZA angažovanje  

RADNOG INSTRUKTORA NA PROJEKTU “OTVORENA KAPIJA” (1 osoba)

Status: Puno radno vreme

Odgovornost: Projektnom menadžeru, Organizatoru aktivnosti i Stručnim radnicima

Rukovodeća odgovornost: Angažovanje na projektu – instruktor poljoprivredne proizvodnje i rad sa korisnicima u RJ Tešica, na određeno vreme, (Avgust 2017 – Jun 2019. godine).

Kratak opis posla: Razvoj, upravljanje i realizacija poljoprivredne proizvodnje u cilju radno-okupacione  terapije

Opis glavnih aktivnosti:

Stalne obaveze/odgovornosti:

 • Sa Stručnim licima i Savetnikom za osamostaljivanje učestvuje u razvoju strategije u cilju uspešne realizacije projektnih aktivnosti u RJ Tešica

 • Osmišljavanje razvoja projektnih aktivnosti za korisnike u saradnji sa nadređenima i angažovanim saradnicima – negovateljima

 • Rad sa korisnicima u poljoprivrednoj proizvodnji

 • Prati stanje korisnika, njihovo napredovanje ili pogoršanje stanja i redovno izveštava nadređene o stanju korisnika i postignutim rezultatima

 • Obavlja ostale poslove po nalogu Stručnih lica i Projekt Menadžera

 

Realizacija projekta

 • Izvršava projektne aktivnosti u skladu sa projektnim planom – rad sa korisnicima u plasteniku, poljoprivredna proizvodnja u plasteniku i na otvorenom (Pravilno korišcenje alata za proizvodnju i negovanje biljaka; Rad u plasteniku; Priprema zemljišta za setvu i sađenje; Setva i sadenje bilja; Borba protiv biljnih bolesti i štetočina; Proizvodnja i negovanje rasada; Proizvodnja poljoprivrednih proizvoda i po mogućstvu saksijskog cveća; Berba proizvoda;)

 • U saradnji sa Stručnim licima i ostalim saradnicima razvija obrasce, baze podataka i sistem za beleženje projektnih aktivnosti i rezultata

 • Prati ponašanje korisnika i evidentira svaku promenu u ponašanju (napredovanje ili pogoršanje stanja)

 • Redovno izveštava nadređene o zdravstvenom i psihičkom stanju korisnika, ponašanju i rezultatima rada, kao i problemima na koje nailazi

 

Potrebna znanja, veštine i iskustvo:

 • Srednja stručna sprema (iskustvo može zameniti diplomu)

 • Iskustvo rada sa korisnicima sa intelektualnim i mentalnim teškoćama

 • Poznavanje rada u poljoprivrednoj proizvodnji

 • Dobre komunikacione i interpersonalne veštine

 • Timski duh, srednji nivo organizacionih i administrativnih znanja i veština, uključujući fleksibilnost, preciznost

Prijava treba da uključi Biografiju sa referencama-prethodnim iskustvom u radu sa osobama sa mentalnim i intelektualnim teškoćama.

Prijavu poslati poštom ili doneti lično na adresu:

Društvo za razvoj kreativnosti, ul. Majora Tepića bb, lok.30 18220 Aleksinac do 28. jula 2017. godine, sa naznakom: Prijava za poziciju Radnog instruktora u projektu “Otvorena kapija”.

Sa zainteresovanim kandidatima/kinjama, obavićemo razgovor, 31. Jula, u kancelariji Društva na iznad naznačenoj adresi. Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefon: 018/802 004 (mob. 060/719 12 19) u terminima od 08:00 do 16:00 časova.

 

III

POZIV ZA angažovanje  

NEGOVATELJA NA PROJEKTU “OTVORENA KAPIJA” (3 osobe)

Status: Puno radno vreme

Odgovornost: Projektnom menadžeru, Stručnim radnicima, Savetniku za osamostaljivanje)

Rukovodeća odgovornost: Angažovanje na projektu na određeno vreme, (Avgust 2017 – Jun 2019. godine).

Kratak opis posla: Briga i nadzor nad izmeštenim korisnika u posebnim stambenim jedinicima na 3 lokacije radi ostvarivanja ciljeva Projekta

Opis glavnih aktivnosti:

Stalne obaveze/odgovornosti:

 • Sa Stručnim licima i Savetnikom za osamostaljivanje i drugim nadređenim učestvuje u razvoju strategije u cilju uspešne realizacije projektnih aktivnosti u 3 posebne stambene jedinice (2 u selu Tešica i 1 na Aleksinačkom Rudniku)

 • Praćenje zdravstvenog i psihičkog stanja korisnika (praćenje uzimanja terapije, odvođenje kod lekara specijalista)

 • Evidentiranje promena kod korisnika i blagovremeno (alarmiranje) nadređenih o eventualnim negativnim promenama kod korisnika

 • Praćenje svakodnevnih životnih aktivnosti izmeštenih korisnika

 • Učešće sa korisnicima u aktivnostima socijalne inkluzije

 • Obavlja ostale poslove po nalogu Stručnih lica, Savetnika za osamostaljivanje i Projekt Menadžera

 • Izvršava projektne aktivnosti u skladu sa projektnim planom:

  • Vođenje računa o zdravstvenim potrebama korisnika (redovno davanje terapije, kontrolni pregledi (redovni i vanredni), evidencija;
  • Nadzor pri održavanju lične higijene kao i higijene ličnog i grupnog prostora;
  • Sastavljanje Plana i programa rada sa korisnicima uz podršku i pomoć Organizatora aktivnosti i stručnih lica iz Ustanove koji su zaduženi za pripremu i selekciju korisnika, kao i ostalih stručnih lica angažovanih na projektu (Neuropsihijatar, Pravnik, Psiholog);
  • Podrška korisnicima u ovladavanju praktičnim veštinama koje se koriste u svakodnevnom životu, posebno onim koje se odnose na pripremu hrane, održavanje higijene i vođenje domaćinstva;
  • Nadzor pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti za zadovoljenje osnovnih životnih potreba korisnika (nabavka namirnica, priprema obroka);
  • Organizovanje radno-okupacionih i edukativnih aktivnosti koje podstiču sticanje novih znanja i veština;
  • Organizovanje slobodnog vremena u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika;
  • Podrška razvoju socijalnih i komunikacionih veština korisnika;
  • Podrška i pomoć za zadovoljavanje socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba korisnika;
  • Redovno vođenje evidencije o obavljenim zadacima;
  • Razmena i prenošenje informacija o psihofizičkom stanju korisnika nadležnima na projektu i zaposlenima u ustanovi GC „Jelenac“ koji su odgovorni za korisnike; – Pisanje nedeljnih izveštaja o obavljenim zadacima i aktivnostima i podnošenje izveštaja Organizatoru aktivnosti;
  • Saradnja sa svim ostalim angažovanim saradnicima na projektu i poštovanje poverljivosti (tajnosti podataka);
  • Obavljanje i drugih poslova po nalogu Projekt Menadžera.
  • U saradnji sa Stručnim licima i ostalim saradnicima razvija obrasce, baze podataka i sistem za beleženje projektnih aktivnosti i rezultata

 

Potrebna znanja, veštine i iskustvo:

 • Srednja stručna sprema (iskustvo može zameniti diplomu)

 • Iskustvo rada sa korisnicima sa intelektualnim i mentalnim teškoćama

 • Dobre komunikacione i interpersonalne veštine

 • Timski duh, organizacione znanja i veština, uključujući fleksibilnost, preciznost, tolerantnost

Prijava treba da uključi Biografiju sa referencama-prethodnim iskustvom u radu sa osobama sa mentalnim i intelektualnim teškoćama.

Prijavu poslati poštom ili doneti lično na adresu:

Društvo za razvoj kreativnosti, ul. Majora Tepića bb, lok.30 18220 Aleksinac do 28. jula 2017. godine, sa naznakom: Prijava za poziciju Negovatelja u projektu “Otvorena kapija”.

Sa zainteresovanim kandidatima/kinjama, obavićemo razgovor, 31. Jula, u kancelariji Društva na iznad naznačenoj adresi. Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefon: 018/802 004 (mob. 060/719 12 19) u terminima od 08:00 do 16:00 časova.