Trajanje projekta: Projekat se realizuje od 1. aprila 2014. godine uz finansijksu podršku lokalne samouprave Aleksinac i trajaće devet meseci, tačnije do 31. decembra 2013. godine.

Svrha projekta je je unapređenje usluga socijalne zaštite i kvaliteta života starih, siromašnih lica u aleksinačkoj opštini kroz nastavak primene metoda otvorenih oblika socijalne zaštite u vidu usluge Pomoći u kući.

Cilj projekta je smanjenje ugroženosti, društvene isključenosti i siromaštva starih lica i njihovo osnaživanje nastavkom pružanja otvorenih vidova socijalne i zdravstvene zaštite i podrške starima na nivou aleksinačke opštine.

Projekat obuhvata pomoć za trideset i sedmoro starih lica iz sedam aleksinačkih sela, starijih od 65 godina. Indirektni korisnici su, međutim, sva stara lica iz aleksinačke opštine, predstavnici institucija i lokalne vlasti, rođaci i prijatelji korisnika, ostali građani opštine Aleksinac.

 

Aktivnosti projekta:

– Usluga „Pomoć u kući“ za 15 korisnika iz pet aleksinčkih sela – uslugu pružaju tri obučene gerentodomaćice i ona se sastoji od pomoći u obavljanju kućnih poslova, nabavci lekova, namirnica i pripremi obroka; pomoć u obeležavanju značajnih događaja itd. Gerentodomaćice su dužne i da prate i evidentiraju promene u telesnom i mentalnom funkcionisanju korisnika.

– Uslugu medicinske pomoći za 37 korisnika pruža medicinska sestra i ona se sastoji od pružanja      osnovne medicinske pomoći korisnicima na terenu – merenje krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi, pulsa i temperature; tretiranje manjih rana; procena i evidentiranje zdravstvenog stanja korisnika i redovno izveštavanje članova projektnog tima o stanju korisnika na terenu; sprovođenje mera na očuvanju i unapređenju zdravlja korisnika.

– Kampanja u cilju podizanja svesti šire javnosti i senzibilisanja lokalne zajednice za probleme starih lica, kao i promocije otvorenih vidova socijalne zaštite (pomoći u kući pre svega)

 

Očekivani rezultati:

– Smanjena ugroženost i poboljšan kvalitet života starih lica, korisnika projekta i njihovo osnaživanje za samostalni život u sopstvenim domovima daljim nastavkom pružanja otvorenih vidova socijalne zaštite;

– Učiniti dostupnim usluge socijalne zaštite korisnicima u udaljenim selima aleksinačke opštine;

– Jačanje kapaciteta i dalji razvoj usluga Pomoći u kući i medicinske pomoći, kao i promocija otvorenih vidova socijalne zaštite starih lica i lakše prihvatanje ovakvih usluga od strane šire lokalne zajednice.