Društvo za razvoj kreativnosti u partnerstvu sa lokalnom samoupravom u Aleksincu od 1. decembra 2012. godine do 31. marta ove godine realizuje projekat “Pomoć u kući – Klub za stare”. Reč je o nastavku projekta iz ranijih godina. Usluge socijalne i zdravstvene zaštite ukupno dobija 75 korisnika, starih lica iz 9 aleksinačkih najudaljenijih sela. Pomoć u kući pružaju četiri gerontodomaćice a osnovnu medicinsku pomoć pruža mobilni medicinski tim koga čine lekar i medicinska sestra. Realizacija ovog projekta podržana je od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije.