U okviru projekta „Žene u fokusu“ poslednjeg februarskog vikenda, u Sokobanji,  održan je trening na temu „Rodno budžetiranje na lokalnom nivou“. Učesnici su bili predstavnici lokalne administracije opštine Aleksinac, civilnih organizacija, institucija i članovi Komisije za rodnu ravnopravnost.

Tokom dvodnevnog treninga učesnici su imali priliku da se kroz teoretski i praktični rad upoznaju sa osnovnim pojmovima i pozitivnim efektima rodnog budžetiranja, normativnim i političkim okvirima Republike Srbije za ostvarivanje rodnog budžetiranja. Drugi deo treninga je bio posvećen ulogama različitih aktera u procesu rodnog budžetiranja, programima lokalne samouprave, indikatorima i fazama rodnog budžetiranja u budžetski proces.

Cilj treninga je postignut samim tim što su uspostavljeni kontakti predstavnika civilnih organizacija i donosioca odluka o budućoj saradnji – strateškom partnerstvu u zajedničkoj izradi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena u Opštini Aleksinac.

Drugi mediji o nama: 

europa.rs

euinfo.rs

aleksinac.org