Društvo za razvoj kreativnosti, koje realizuje tri projekta u vezi sa poštovanjem ljudskih prava i smanjenjem diskriminacije marginalnih grupa, organizovalo je obeležavanje 10. decembra – Medjunarodnog dana ljudskih prava.
Proslavi, koja je organizovana u prostorijama Kluba za stara i odrasla lica Gerontološkog centra “Jelenac”, prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave, NVO sektora, javnog I kulturnog života kao i prijatelji, saradnici i volonteri Društva za razvoj kreativnosti.
Nakon „Ode radosti“, himne Evropske Unije, u izvodjenju violiniste Stefana Rakića, u uvodnom delu programa istaknuto je da 10. decembar treba da nas podseti da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima ali mnogima su ljudska prava ugrožena i njima je podrška i zaštita neophodna. U nastavku programa su prikazani filmovi na temu diskriminacije i zaštite ljudskih prava koji su napravljeni tokom realizacije različitih projekata koje je Društvo za razvoj kreativnosti realizovalo. Emitovani su kratki filmovi: Živeti s godinama”, “Zaokruži život bez diskriminacije” i “Priča o Siniši”.

Drugi mediji o nama:

http://www.europa.rs/projects/projektne_aktivnosti/4988/Međunarodni+dan+ljudskih+prava+obeležen+i+u+Aleksincu.html

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152934804639813.1073742256.396671994812&type=3