„Aleksinac i Ražanj za bolje sutra!“- naziv je novog projekta Društva za razvoj kreativnosti  koji se realizuje u partnerstvu sa Opštinom Aleksinac i Opštinom Ražanj. Ovim projektom se dalje razvijaju i unapredjuju postojeće usluge socijalne zaštite na medjuopštinskom nivou. Usluge su namenjene starim licima i deci i odraslima u stanju socijalne potrebe. U aleksinačkoj opštini se povećava broj korisnika usluge pomoći u kući i medicinske pomoći za ukupno 20 osoba dok se u ražanjskoj opštini obnavlja usluga pomoć u kući za 10 korisnika medju kojima je i četvoro dece sa smetnjama u razvoju. Ukupna vrednost projekta je 1.583.000 dinara od čega Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja finansira 63%.