O PROJEKTU 

Društvo za razvoj kreativnosti kao partnerska organizacija učestvuje u realizaciji projekta „Grad(jani) Rade Za Vas. Ovaj projekat sprovodi Timočki klub iz Knjaževca u saradnji sa nevladinim organizacijama i lokalnim samoupravama u izabranim opštinama: Aleksinac, Medijana (grad Niš) i Dimitrovgrad. Projekat podržava Ulof Palme internacionalni centar.

Trajanje projekta: Projekat traje do kraja 2014. godine.

Cilj projekta: Uvođenje efikasnog i održivog  modela građanskog nadzora na lokalnom nivou, povećanju svesti javnosti o uticaju građanskog nadzora lokalnih usluga i poboljšanju transparentnosti rada lokalnih samouprava.

Aktivnosti i očekivani rezultati :

Istraživanje i analiza:  Istraživanje na lokalnom nivou,  biranje javnih usluga  koje će biti nadgledane, nadgledanje javnih usluga, izrada metodologije,formi nadgledanja i  izveštavanja i analizu rezultata. Očekivani rezultati su: Šest javnih usluga, koje će se pratiti:  izabrane (2 po gradu); Razradjena Metodologija za građanski monitoring odabranih usluga; Testiranje – implementacija postojećeg monitoringa modela); Razvijen opšte primenljiva model; Uradjena Analiza rezultata monitoringa građana.

Jačanje kapaciteta uključuje: (Izradu alata za građansko nadgledanje javnih usluga,1 dvodnevni trening (Krug učenja) za 12 predstavnika NVO-a iz prethodnih i novoizabranih opština; 1 dvodnevni trening za 10 predstavnika NVO-a i 15 građana iz odabranih opština; 9 info sastanaka;  1 trodnevni trening za 25 predstavnika građana i nevladinih organizacija na temu „Umrežavanje NVO-a“ (za prethodne i novo odabrane opštine). Očekivani rezultati su: Podignuti kapacitet lokalnih NVO koji će upravljati procesom za monitoring na lokalnom nivou; Javni servisi u tri opštine praćeni od strane građana; Osnovana mreža LOM (Lokalne Organizacije Monitoringa).

Komunikacija i promotivne aktivnosti uključuju: strategiju komunikacije; 2 konferencije za medije; web platformu, širenje alata, prezentacije, sastanci, saopštenja za medije. Očekivani rezultati su: Poboljšana informisanost građana i spremnost građana da učestvuju u procesu monitoringa; Izrađene preporuke javnim vlastima iz procesa praćenja građana; širenje rezultata; 

Ciljne grupe projekta su: predstavnici/ce lokalnih samouprava, predstavnici/ce NVO-a,  predstavnici/ce građana iz izabranih opština, predstavnici/ce pružaoca usluga, mediji i građani.