Pored usluge Stanovanje uz podršku u projektu “Otvorena kapija za novi početak” uspostavljena je i usluga Dnevnog boravka sa osobe sa intelektualnim i mentalnim smetanjama iz Aleksinca. Već mesec dana u prostorijama Kluba za stara i odrasla lica GC “Jelenac” realizuje se aktivnost Dnevnog boravka za ukupno 8 korisnika a paralelno se realizuje i podrška njihovim porodicama. Tri angažovana stručna saradnika realizuju program radno okupacione terapije i psihosocijalne podrške. Sve aktivnosti usluge Dnevnog boravka su usmerene ka razvijanju i očuvanju potencijala korisnika, odnosno pripremi korisnika za održiv, nezavisan život u cilju prevencije insitucionalnog smeštaja.  Očekivanja su da broj korisnika bude veći a projektom je planirano licenciranje i ove usluge.