Aktivnosti u okviru projekta “U ime starih i ostalih nevidljivih” odvijaju se u nišavskom regionu prema utvrdjenoj dinamici. Kućne posete  korisnicima  od strane angažovanih lekara i u Nišu i u Aleksincu su aktivnosti kojima su korisnici više nego zadovoljni. Pored kućnih poseta, lekari, jedan dan nedeljno, u  prostorijama Udruženja Samohranih majki u Nišu i Kluba za stara i odrasla lica u Aleksincu, stoje na raspolaganju i ostalim starim i iznemoglim licima. Tom prilikom vrše se kontrolni pregledi, merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, pružaju se saveti u vezi terapije i eventualnih daljih koraka u lečenju. Ključna aktivnost na projektu je usluga pomoć u kući koju pružaju gerontodamaćice. Ukupan broj korisnika usluga u projektu je 150 a  od velikog značaja je što usluge lekara i gerontodomaćice  u aleksinačkoj opštini koriste nemoćne, stare osobe i u  10 aleksinačkih sela

.