Od osnivanja do danas Društvo za razvoj kreativnosti realizovalo je više desetina raznovrsnih projekata u trajanju od 6 meseci do nekoliko godina.

U prvoj deceniji postojanja realizovani su pretežno projekti namenjeni mladima kao  i  projekti psihosocijalne podrške romskoj populaciji kao i izbeglim licima.

»opširnije o projektima u prvoj deceniji

U periodu od 2008. godine do danas  realizuju se projekti koji su namenjieni mladima ali i projekti iz oblasti javnog zagovaranja i socijalne politike.

»opširnije o projektima 

Trenutno Društvo za razvoj kreativnosti realizuje dva projekta. Jedan je  iz oblasti socijalne zaštite starih lica  a drugi projekat pruža podršku interno raseljenim licima u aleksinačkoj opštini. Oba projekta realizuju se u partnerstvu sa Lokalnom samoupravom u Aleksincu.

»opširnije o aktuelnim projektima