Друштво за развој креативности из Алексинца организује бесплатне обуке за стручно оспособљавање и преквалификацију за 20 корисника са територије Oпштине Алексинац, за следеће струке:

 • Грађевинска струка (занимања: зидар, молер, керамичар, тесар)
 • Угоститељска струка (занимања: кувар, конобар, спремачица)
 • Текстилна струка (занимање: кројач)
 • Личне услуге (занимање: фризер)

На конкурс могу да се пријаве лица која испуњавају следеће критеријуме:

 1. Лица која су пријављена на територији Општине Алексинац,
 2. Лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање,
 3. . Лица која припадају најмање једној од следећих угрожених група:
  • Корисници новчане социјалне помоћи,
  • Самохрани родитељи,
  • Дугорочно незапослена лица,
  • Лица без образовања,
  • Нискоквалификована лица,
  • Роми,
  • Жртве насиља,
  • Жртве трговине људима,
  • Лица без образовања,
  • Бивши затвореници,
  • Повратници,
  • Избеглице,
  • Лица из других угрожених група
 4. Лица са вишим степеном мотивисаности, на основу процене пројектног тима приликом подношења пријаве.

Горе наведени критеријуми нису поређани по важности. Број места је ограничен. Уколико се пријави већи број кандидата, листа ће бити утврђивана по наведеним критеријумима и редоследу пријављивања. Приликом селекције, водиће се рачуна о полној и родној равноправности изабраних кандидата.

Бесплатне обуке ће трајати у периоду од септембра до децембра 2019. године.

Сви заинтересовани кандидати који одговарају условима конкурса, могу се пријавити лично, у просторијама Друштва за развој креативностиМајора Тепића бб, локал 3018220 Алексинац, сваког радног дана од 12:00 до 15:00 сати. Додатне информације о конкурсу могу се добити позивом на број  018/802-004.

Изабрани кандидати ће о резултатима конкурса бити обавештени у року од 15 дана од датума завршетка конкурса.


Пакет подршке запошљавању
Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб
Трг Учитељ Тасе 2, 18000 Ниш, Република Србија018/523-422  ∙  otvoreniklub@gmail.com  ∙  www.oknis.org.rs

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб из Ниша и Друштво за развој креативности из Алексинца